+90 222 221 26 51
Facebook Twitter Google Plus English Türkçe

Engelsiz Yapılar / Alaaddin Camii

Alaaddin Cami, Eskişehir ili merkezinde Odunpazarı Mahallesinde bulunmaktadır

Alaaddin Camii, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1236 yılında III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. Günümüze ulaşabilen eski minare gövdesindeki kitabeye göre, 1262 yılında Cacaoğlu Nureddin tarafından tamir edilmiştir. Bir Selçuklu camisi iken restorasyonlar ile orijinal şeklini kaybetmiştir. 1944-1951 yılları arasında müze olarak kullanılmış çevreden toplanılan ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi´nin temelini oluşturacak tarihi eserler burada depolanmıştır. Eskişehir Arkeoloji Müzesi´nin açılması ile cami tekrar ibadete açılmıştır. 600 metre kare alanı olan cami 1000 kişilik cemaat kapasitesine sahiptir.

Cami; dikdörtgen planlı, tek mekânlı, son cemaat mahalli bulunan, ibadet mekânı ortada kubbenin örttüğü ahşap kirişlerle kaplıdır Moloz tas, tüm duvarlarda; ahşap, tavan ve kubbedeki kaplamada kullanılmıştır. Yapıda günümüzde yapılmış birkaç kalemisi süsleme dışında süsleyici bir öge yoktur.

Caminin yanındaki kabristan 1948 yılında kabirlerin kaldırılması ile parka dönüştürülmüştür. Günümüzde Alaadin Parkı olarak bilinmektedir. Cami 1952 ve 1976 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1995 yılında da Cami Koruma Derneği tarafından yenilenmiştir.

Minare kaidesi üzerindeki kitabe

Okunuşu :


1- Bismillâhirrahmânirrahim. Umira hâzihi’l-minâretü’l-mübâreketü fî eyyâmi devleti’s sultân

2- El â’zâm imâm’ud-dünya ve’d-din Ebu’l-feth Keyhüsrev bin Kılıç Arslan burhânü emîril-mü’minin.

3- Alâ-yed’il- abdi’z zaîfi’r-racî ilâ rahmet-i Rabbi’l el-lâtif Ebu’l-Harb Cibril bin Caca.

4- Edâmallâhu devletehu fi şehri’l-mübârek Zilhicce min şuhûri sene sittîn ve sitte mie. [660]

Anlamı :

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Bu mübârek minâre, büyük sultan, din ve dünyanın direği, fatihler babası, müminlerin emîrinin delili Kılıç Arslan oğlu Keyhüsrev’in zamanında Allah’ın rahmetini isteyen zayıf kulu, Cacaoğlu Ebu’l-Harb Cibril’in eliyle yapıldı. Allah onun devletini dâim eylesin. Ekim 1262